Đơn Vị Học Liệu

GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ HỌC LIỆU

Đơn vị học liệu (ĐVHL) – trực thuộc Trung tâm Giáo dục Y học có vai trò chính là tạo ra các tư liệu học tập (TLHT) phục vụ việc giảng dạy mô phỏng kỹ năng lâm sàng cho tất cả các đối tượng sinh viên ngành chăm sóc sức khỏe của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHYD TP.HCM).

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Chức năng:

-      Thiết kế và sản xuất hệ thống, mô hình mô phỏng kỹ năng lâm sàng hoặc bộ phận mô hình tiêu hao.

-      Sửa chữa, duy tu các hệ thống, mô hình hiện có.

       Nhiệm vụ:

-      ĐVHL cần có chiến lược phát triển phù hợp để thích nghi với chương trình học đổi mới, tối ưu hóa nguồn lực của Trung tâm Giáo dục y học, góp phần nâng cao vị thế của ĐHYD TP.HCM.

-      Nghiên cứu quy trình sản xuất, cải tiến chất lượng sản phẩm nhằm chuyên biệt hóa và đa dạng hóa sản phẩm nhằm mở rộng đối tượng sử dụng.

-      Mở rộng thị trường, cung cấp tư liệu học tập cho nhóm khách hàng ngoài ĐHYD TPHCM.

Shopping Cart

Loading...